انتخاب رشته تحصیلی

انتخاب رشته تحصیلی

با انجام تست دیسک  به همراه تست رغبت سنجی و در یک جلسه مشاوره‌ ضمن تحلیل رفتار طبق خروجی تستها رشته تحصیلی مناسب پیشنهاد می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید.

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید